Výroční schůze – 2020

Po dlouhé době jsme mohli svolat výroční schůzi, které byla odložena vzhledem k epidemické situaci. Výroční schůze se uskutečnila v pátek 3. 9 .2021 od 18 hodin. Zúčastnilo se 33 členů sboru. Hosté z okolních hasičských sborů bohužel nedorazili (úplně není jasné, zda nebyl problém v pozvánkách posílaných mailem). Za vedení obce pan starosta Luboš Zimmermann. Tímto se omlouvám Valteřickým Sokolům, zapomněl jsem doručit pozvánku.

Pokračovat ve čtení „Výroční schůze – 2020“

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Kdy: pátek 3.9.2021 od 18:00 v hasičárně

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva výboru SDH o činnosti za uplynulé období
  4. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
  5. Návrh plánu práce na rok 2021
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr

BENECKÁ POUŤ – 24.7.2021

Po roční odmlce jsme se opět účastnili naší oblíbené soutěže v netradičním požárním útoku, která se konala na Benecku u příležitosti Benecké poutě. Po odstartování se běží z tzv. hasičárny, kde se tým vybaví náčiním a běží k základně. Od základny už má každé družstvo svůj postup pro sestrojení útoku, aby byly shozeny terče. Proudaři a rozdělovač pak společně přiběhnou s nosítky (jeden člen je nesen) ke stojánku s pivem, které se vypije, čímž se zastaví čas.

Pokračovat ve čtení „BENECKÁ POUŤ – 24.7.2021“

ZADRHOVÁNÍ NIKOLA A JAKUB

A je tu další hasičská svatba. Sestra Nikola Běhounková a bratr Jakub Vondrouš si řekli své ano 24.4. 2021 na zámku v Horní Branné. U toho jsme opravdu nemohli chybět.

Počasí přálo, tak jsem novomanželům hned u rybníku mohli připravit menší zkoušku před společnou cestou životem. Jakub si vyzkoušel zápřeh a Nikola práci na proudu. Následovala práce s kleštěmi. Překvapivě žádný klíč nepasoval. Vrcholem pak bylo přebalení miminka. Tam se ukázala teprve týmová práce obou novomanželů. Musím říci, že jim to šlo náramně.

Nakonec svatebčané dostali něco na zahrádku vlastní výroby.

Pokračovat ve čtení „ZADRHOVÁNÍ NIKOLA A JAKUB“