EXPEDICE HARVAL 2016

6. 8. 2016

Po týdnech příprav a plánování se všichni účastníci expedice HARVAL 2016 sešli brzo ráno u hasičárny. Musím pochválit všechny za přístup, na nikoho jsme nemuseli čekat a v šest hodin vyrazili přistaveným autobusem směr harrachovské Rýžoviště. Samotná cesta do Harrachova dávala tušit, že nás dnes čeká výjimečný zážitek. Rýžoviště nás přivítalo mlhou. Po rychlé přípravě materiálu, seznámení všech účastníků s trasou expedice, jsme se vydali směrem Ručičky. Pokračovat ve čtení „EXPEDICE HARVAL 2016“

BENECKÝ POHÁR 2016

30.7.2016

Blížila se opět Benecká pouť a s ní i plánovaná hasičská pohárová soutěž, kde jsme ani letos nemohli chybět.

Náš sbor jelo reprezentovat jedno družstvo žen a mužů. Po prezenci byl nástup, kde se objasnila a připomenula pravidla této netradiční soutěže. Což obnášelo: Nářadí bylo na označeném místě hasičské zbrojnice mimo základnu. Na základně pro požární útok směla být jen nenastartovaná motorová stříkačka. Vybíhalo se z cesty k ,,hasičárně“, kde jsme se vybavili nářadím pro požární útok a oběhli základnu, pospojovali libovolně hadice kdykoliv během útoku. Po sestřelení terčů, proudaři běželi ke stojánku s půllitrem piva, které museli vypít co nejrychleji.  Teprve poté se stopnul čas. Pokračovat ve čtení „BENECKÝ POHÁR 2016“

BRIGÁDA – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ 07/2016

Valteřické koupaliště bylo po horkých dnech opět zanešeno sinicemi a voda zelená. Proto se vyrazilo na brigádu.

Tentokrát se sešli i členové sokola s košťaty, kterými vydrhli dno bazénu a postříkali zředěným savem a nechali působit. Pak přišla řada na naši hasičskou techniku. Bazén jsme vypláchli proudnicemi. Pročistili jsme vpusť i výpusť koupaliště. Pokračovat ve čtení „BRIGÁDA – ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ 07/2016“

140 LET SDH HORNÍ BRANNÁ – 2016

2.7.2016

Letošním rokem uběhlo 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Horní Branné. Oslava tohoto výročí se konala v sobotu 2. 7. 2016. Současně s tím byla otevřena nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. V dopoledních hodinách byla zbrojnice zpřístupněna veřejnosti, návštěvníci si mohli prohlédnout prostory hasičárny. V klubovně byly k nahlédnutí dobové i současné fotografie, diplomy, poháry a bylo připraveno drobné občerstvení. Pokračovat ve čtení „140 LET SDH HORNÍ BRANNÁ – 2016“

OKRESNÍ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU V TURNOVĚ – 2016

25.7.2016

Naše ženy postoupily z okrskové soutěže z 1. místa na okresní kolo požárního sportu konané v Turnově.

Náš sbor jsme jely reprezentovat v tomto složení: Veronika Johnová, Marie Klementová, Renata Strnádková, Pavla a Kateřina Červinkovi, Iva Lhotová, Barbora Vondroušová a Šárka Vrbiniaková.

Pokračovat ve čtení „OKRESNÍ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU V TURNOVĚ – 2016“

III. SETKÁNÍ HASIČSKÝCH STŘÍKAČEK STRATÍLEK

4.6. 2016

Když jsme dostali pozvání na toto setkání, hned bylo jasné, že na této akci nemůžeme s našim Stratílkem chybět, i protože jsme se již účastnili předchozích setkání. První skupina se Stratílkem zapřaženým za hasičskou avií vyrazila do Vysokého Mýta v pátek po okrskové soutěži. Další členové postupně přijížděli v sobotu. Hned na začátku jsme měli možnost se setkat a pohovořit s panem Stratílkem, vnukem zakladatele firmy Stratílek. Je to ten sympatický pán na prvních dvou fotografiích. Pokračovat ve čtení „III. SETKÁNÍ HASIČSKÝCH STŘÍKAČEK STRATÍLEK“

OKRSKOVÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU V HORNÍCH ŠTĚPANICÍCH

  1. 6. 2016

Naše družstva žen a mužů se zúčastnily prvního závodu v požárním sportu v Horních Štěpanicích. Přihlásilo se pět družstev žen a čtrnáct družstev mužů. Naše družstva nastoupila v nových dresech a všem to moc slušelo. První šly na řadu naše ženy a byla to bezchybná práce, vše klaplo, jak mělo. Bylo z toho jasné první místo. Blahopřejeme. Pokračovat ve čtení „OKRSKOVÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU V HORNÍCH ŠTĚPANICÍCH“

DĚTSKÝ DEN VALTEŘICE 05-2016

28.5.2016

Opět po roce jsme uspořádali pro místní, ale i přespolní děti dětský den, který se již po třetí konal na louce pod skokem. Dětskému dni předcházely několikatýdenní přípravy. Poslední týden byl nejvíce intenzivní. V sobotu ráno nás pozlobilo počasí, začalo pršet. Naštěstí pršelo krátce a mohli jsme pokračovat v přípravách. Pokračovat ve čtení „DĚTSKÝ DEN VALTEŘICE 05-2016“