ŠKOLENÍ POŽÁRNÍHO DRUŽSTVA – POŽÁRNÍ OCHRANA 2015

1.12.2015

V úterý 1.prosince proběhlo školení našeho požárního družstva v Dolních Štěpanicích. Školilo se v požární ochraně. Začátek byl naplánován na 17 hodinu. Odjez od hasičské zbrojnice byl v 16:45.

Školili jsme se v těchto bodech:

  • v postupech a používání hasebních prostředků a technických prostředků PO
  • požárním nebezpečí a rizik při požárech
  • zásady pro provedení hasebního zásahu
  • způsoby provedení evakuace
  • podmínky k zamezení vzniku šíření požáru
  • povinnosti při zásahu
  • podmínky pro bezpečný pohyb osob při zásahu a mnoho dalších témat, které bylo potřeba probrat a proškolit se.

Školení se účastnily i okolní sbory: Horní Branná, Dolní Štěpanice a Benecko.