VÝROČNÍ SCHŮZE – 2018

4.1.2019

Výroční schůze proběhla jako vždy první pátek v novém roce, v pátek 4.1.2019 od 18 hodin. Zúčastnilo se 46 členů sboru a 10 hostů. Za SDH Benecko bratři Urbanec, Žalský a Šochovský. Za SDH Horní Branná bratři Vítězslav Hofman a Lukáš Šimůnek. Za Sokol Valteřice Pavel Červinka a Luboš Holubec. Za obec Horní Branná pan starosta Luboš Zimmermann. Svoji návštěvou nás poctila i Věra Nutilová, redaktorka Hasičských novin a Krkokonoškého deníku. Bylo nám ctí přivítat bratra Miroslav Miksánka, čestného starostu OSH Semily.

Starosta sboru Václav Vondrouš zahájil schůzi uvítáním členů a hostů. Minutou ticha jsme uctili památku zesnulé sestry a bratra. Starosta seznámil přítomné s programem schůze. Začali jsme volbou mandátové komise. Následovala zpráva výboru o činosti, přečetl bratr Roman Učený. Kompletní zpráva je dostupná zde.

Byl to hodně povedený rok. Jen tak letem světem – výroční schůze, hasičský ples, masopust, návštěva u hasičů v závodě Škoda-Auto v Mladé Boleslavi, 2 x bowling, dětský den, okrskové a okresní kolo, Hasičská fontána Praha 2018 , soutěže na Benecku, v Nedaříži, ve Škodějově a Bukovině u Čisté. Účast na výročích sborů v Újezdu pod Troskami, v Křični a v Kruhu. Expedice MASTAVAL a ČERVAL. Účast na oslavách výročí 100 let vzniku Československé republiky. Mikulášská nadílka.

Následovalo zhodnocení po stránce finanční, které letos přednesl bratr Petr Tomáš. Náš rozpočet se vyvíjí pozitivně, takže spokojenost.

Přednesen plán práce na rok 2019 a následně schválen.

Byly uděleny vyznamenání k výročí 100 let Československa.

Ocenění získali: Aleš Jon, Petr Jon, Petr Helta, Matěásko Dušan, Zuzánek Josef, Veronika Johnová, Marie Klementová, Václav Kubát, Václav Kubát ml., Učený Roman, Petr Tomáš a Václav Vondrouš.

Následovala diskuze, do které se zapojili hosté, kteří nám pochválili naší činnost a dobrovolnost tolika členů a popřáli vše dobré v roce 2019.

Schůze byla oficiálně ukončena a mohla začít volná zábava s občerstvením ( tradičně řízek s bramborem a okurkou). Během večeře se promítala prezentace z jednotlivých akcí s komentářem Petra Tomáše. Nakonec jsme promítli dva dokumenty České televize natočené o Hasičské fontáně Praha 2018..

Večer pokračoval volnou zábavou, při které se prohlíželi staré fotografie. Neoficiální část schůze se protáhla. Ostatně, jak je to v našem sboru tradicí.