140 LET SDH HORNÍ BRANNÁ – 2016

2.7.2016

Letošním rokem uběhlo 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Horní Branné. Oslava tohoto výročí se konala v sobotu 2. 7. 2016. Současně s tím byla otevřena nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. V dopoledních hodinách byla zbrojnice zpřístupněna veřejnosti, návštěvníci si mohli prohlédnout prostory hasičárny. V klubovně byly k nahlédnutí dobové i současné fotografie, diplomy, poháry a bylo připraveno drobné občerstvení. Oficiální program byl zahájen slavnostním průvodem, který byl vypraven ve 13:00 hod, právě od hasičské zbrojnice. V čele průvodu šla dechová kapela Táboranka, doprovázená hasičskými sbory z blízkého okolí, včetně historické a moderní techniky. Po příchodu průvodu na zámeckou zahradu byl proveden nástup zúčastěných sborů, byla vystavena hasičská technika a rozběhl se odpolední program. Jednotlivé sbory postupně představovaly své historické stroje, vždy s názornou ukázkou. Mimo to jsme mohli zhlédnout ukázku požárního útoku, který předvedly děti z Horní Branné.

Zpestřením programu byl zásah profesionálních hasičů – vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Rozstříhané vozidlo bylo následně zapáleno a uhašeno hasiči z Horní Branné a Horní Kalné. Další na programu byla soutěž TFA – železný hasič, do které se mohl přihlásit každý. Soutěžící si vyzkoušeli připravenou překážkovou trať s dýchacím přístrojem na zádech, kde museli například běžet s barely naplněnými vodou, přetáhnout 93 kilového figuranta, přelézt bariéru, bušit kladivem či přemístit obří pneumatiku. Byla připravena kategorie mužů i žen. V kategorii žen se z našeho sboru zúčastnila Veronika Johnová, která se umístila na 4. místě ze sedmi zúčastněných. V kategorii mužů, kde bylo přihlášeno devět účastníků, se zúčastnili: František Jon, který skončil na 5. místě, David Machala, který se umístil na místě druhém a Petr Jon ml., který obsadil první příčku.

Program byl zakončen kapelami Soumrak Band a Alibi Rock, které hrály do brzkých ranních hodin.