VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 26.11.2021

Požár rodinného domu, Valteřice ćp. xxx.

Hasební zásah probíhal pomocí dvou vodních proudů a vysokotlaku. Hasiči z objektu vynesly tlakové láhve s propan-butanem, jedna osoba byla ošetřena ZZS a ponechána na místě. Požárem bylo zasažena podkrovní část. Zásah probíhal zevnitř objektu, jeden vodní proud nasazen na ochlazování. Hasiči se postupně dostávali k ohnisku požáru.

Po likvidaci požáru proběhl závěrečný průzkum termokamerou. Na místě zasahovaly jednotky HZS LK Jilemnice a Semily, JSDHO Horní Branná, Jilemnice a Poniklá. V rámci mezikrajské pomoci také hasiči z Vrchlabí.

Následně probíhala dohlídka požářiště do ranních hodin místní jednotkou.

Výroční schůze – 2020

Po dlouhé době jsme mohli svolat výroční schůzi, které byla odložena vzhledem k epidemické situaci. Výroční schůze se uskutečnila v pátek 3. 9 .2021 od 18 hodin. Zúčastnilo se 33 členů sboru. Hosté z okolních hasičských sborů bohužel nedorazili (úplně není jasné, zda nebyl problém v pozvánkách posílaných mailem). Za vedení obce pan starosta Luboš Zimmermann. Tímto se omlouvám Valteřickým Sokolům, zapomněl jsem doručit pozvánku.

Pokračovat ve čtení „Výroční schůze – 2020“

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Kdy: pátek 3.9.2021 od 18:00 v hasičárně

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva výboru SDH o činnosti za uplynulé období
  4. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
  5. Návrh plánu práce na rok 2021
  6. Diskuse
  7. Usnesení a závěr