VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 30.9.2019

Desátý výjezd požární jednotky se týkal spadlého stromu přes cestu na Kozinci v Prokopávce. Na místo jsme dorazili společně s Horní Brannou.

SMS 15:11 hodin: ,, TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU, Horní Branná, strom na vozovce, nejde ručně odstranit.“

Pomohli jsme s odstraněním a pořezáním stromu hasičům z Horní Branné, odklidili a vrátili se zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 18.9.2019

Ve středu 18. září nám byl vyhlášen poplach v 8:01 hodin s informací o požáru v Horní Branné na Základní škole.

SMS 8:01 hodin: ,,POŽÁR, SHROMAŽDIŠTĚ OSOB, Horní Branná čp. (xxx) ZŠ, hořící fén na ruce na toaletě, uhašeno hasícím přístrojem, v budově kouř, vypnuta elektřina.“

K zásahu byly přivolány tyto jednotky: my s Horní Brannou a profíci z Jilemnice. Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že škola je již evakuována. Požár byl již lokalozován a uhašen. Jednalo se o uhašený vysoušeč na ruce na toaletách v přízemí. Prostory toalet, chodby a přilehlých prostor byly odvětrány. Poté se žáci mohli vrátit zpět do učeben. My se vrátili zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 16.7.2019

Po dvanácti dnech jsme opět jeli zasahovat do Martinic na požár lesa, který byl zapálen úmyslně.

SMS 15:58 hodin: ,,POŽÁR, LESNÍ POROST, Horní Branná.“

Po příjezdu na místo byl zjištěn požár v malém smrčkovém porostu s více malými ohnisky, které jsme postupně uhasili. Poté se ještě prohledávalo okolí a hledaly se stopy zapálení. Po příjezdu vyšetřovatale nám velitel zásahu z Jilemnice velel odjezd na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 4.7.2019

První čtvrtek letních prázdnin jsme byli vysláni centrálou na požár pneumatik do Martinic k viaduktu.

SMS 18:56 hodin: ,,POŽÁR, LESNÍ POROST, Horní Branná, les 3×3 m.“

Jednalo se o úmyslné zapálení. Po zlikvidování ohně jsme následovalo prohledání blízkého okolí vzhledem k úmyslnému zapálení. Žádné stopy se bohužel nenašly. Místo bylo předáno vyšetřovateli a velil se odjezd zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 10.6.2019

K šestému výjezdu v pořadí jsme byli vysláni k ohni trávy.

SMS 14:27 hodin: ,,POŽÁR, LESNÍ POROST, Horní Branná Valteřice

Naše jednotka dojela na místo jako první. Jednalo se o nenahlášené pálení trávy, kterou majitel pálil u lesa v sadu. Naštěstí se oheň nepřenesl na sousední les. Jelikož bylo pod kontrolou majitele, nehasilo se a velitel zásahu velel odjezd zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 19.4.2019

V pátek 19. dubna byl vyhlášen naší výjezdové požární jednotce již pátý výjezd tohoto roku. Nahlášen byl požár mýtiny o rozměrech 50 x 50 metrů.

SMS 17:19 hodin: ,, POŽÁR POLNÍ POROST, tráva Horní Branná Valteřice u I/14.“

Na místo přijely čtyři jednotky – Jilemnice (profi, SDH), my s Horní Brannou a Vrchlabí. Během tohoto zásahu byla zřízena kyvadlová doprava vody z valteřického koupaliště. Požár byl uhašen a posléze kontrolován. Při kontrole se našly ještě malá ohniska, která jsme dohasili. Po řádné opakované kontrole byl velen odjezd jednotek na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 5.4.2019

Opět nám byl vyhlášen výjezd k požáru lesa. Jednalo se o požár, který byl pravděpodobně zapálen ze sousedního pozemku, kde se před několika dny pálilo roští.

SMS 15:50 hodin: ,,POŽÁR LESNÍ POROST, Horní Branná Valteřice, 8×30 m, požár u lesa po pálení, nikdo u toho není, Sovinec, u kravína ve Valteřicích stojí oznamovatel a ukáže.“

Po příjezdu na místo byl zjištěn požár o rozměrech přibližně 5 x 20 metrů. Společně s hasiči z Jilemnice (profíci i SDH) a Horní Brannou jsme požár uhasili. V těžkém terénu byla prověřena průjezdnost naší Avie terénem, která obstála na výbornou. Po uhašení jsme se vrátili zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 23.3.2019

V sobotu 23.března v 11:29 hodin nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o požár louky, která pravděpodobně začala hořet od nedbalého pálení roští.

SMS 11:29: ,,POŽÁR, LESNÍ POROST, TRÁVA, Horní Branná pálení, rozfoukal vítr.“

Na místo se sjely hasiči z Jilemnice (profíci i dobrovoláci) a my s Horní Brannou.  Jednalo se o požár o rozměrech přibližně 20 x 40 metrů. Po likvidaci požáru velitel zásahu z Jilemnice velel odjezd zpět na základnu. 

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY: 2.3.2019

Byl nám nahlášen ze střediska poplach k požáru lesa, kam se sjely 4 jednotky – my s Horní Brannou, profíci Jilemnice, dobrovolní hasiči Jilemnice a hasiči z Vrchlabí.

SMS: 11:42 hodin: ,,POŽÁR, LESNÍ POROST, Horní Branná Valteřice, bílý kouř z lesa.“

Velitel Jilemnických hasičů lokalizoval místo požáru ve velmi nepřístupném terénu. Následně přijel majitel lesa a objasnil nám situaci. Že se prý jedná o nahlášené pálení. Proto bylo rozhodnuto, že se hasit nebude. Velitel zásahu velel odjezd zpět na základnu.

VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 18.1.2019

Byl nám vyhlášen poplach ve 20:28 hodin k požáru kotelny v Horní Branné.

SMS 20:28 hodin: ,,POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, Horní Branná čp. (xxx), RD.“

Po příjezdu na místo bylo profesionálními hasiči z Jilemnice zjištěno, že se nejedná o požár, ale o zaseknutý ventil. Kotelna tak byla plná páry. Proběhlo vyvětrání kotelny a kontrolované chlazení kotle. Poté jsme byli velitelem zásahu posláni zpět na základnu.