Mikulášská nadílka 5. 12. 2023

I letos jsme pro děti uspořádali mikulášskou nadílku s andělskou stezkou. Vše se konalo v naší hasičské zbrojnici ve Valteřicích.

Děti na smluvený čas přišly do hasičárny, obdržely tajenky a vydaly se na andělskou stezku, která byla značená červenými fáborky a osvětlena vánočními světýlky. Cesta vedla od hasičárny směrem ke hřbitovu, kde děti odbočily ke školce, a nakonec se stočili zpět ke zbrojnici.

Po cestě na děti čekalo osm stanovišť s otázkami. Správnou odpověď napsaly děti do připravené tajenky. Slova z tajenky potom přenesly do textu básničky na druhé straně.  Za vyplnění tajenky si v hasičárně mohly vyzvednout sladkou odměnu.

Po absolvování stezky byly děti pozvány k Mikulášovi a jeho družině, která čítala anděla, dva čertíky a čertici. Peklo bylo vyzdobeno hořícími ohni, takže atmosféra byla opravdu čertovská.

Mikuláš měl na všechny děti připraven seznam hříchů, které během roku posbíraly. Naštěstí čerti nikoho neodnesli. Děti měly krásně připravené básničky a písničky a slíbily, že se v příštím roce polepší.

Při čekání na Mikuláše si mohly děti zkrátit čas v dětském koutku. Kromě obvyklých společenských her u nás našly i tematické omalovánky a naše členky pro ně napekly i něco dobrého na zub. Děti měly zdarma čaj a bylo možné si zakoupit také další občerstvení, každý si u nás přišel na své.

Věříme, že děti i rodiče byli spokojeni a budeme se těšit opět za rok. Děkujeme obci Horní Branná za sponzorský dar v podobě odměn pro děti. Děkujeme také všem členům, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu akce.