ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 10.7.2019

Ve středu 10. července proběhlo školení požární jednotky, které se konalo v Horní Branné u rybníka.

Zúčastnila se velká část výjezdové jednotky. Probrali jsme kompletní vybavení obou vozidel, abychom jsme byli seznámeni s oběmi auty (Horní Branná a Valteřice). Nakonec proběhlo v rámci zkoušky techniky zalévání zámecké zahrady, kdy jsme si procvičovali práci s různými typy proudnic.