ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Školení první pomoci pro členy SDH Dne 24.11.2015 proběhlo v hasičárně školení první pomoci. Školení vedla paní doktorka Pohořalá, které děkujeme. Během školení proběhlo připomenutí základních pravidel první pomoci při úrazech a zranění s kterými se můžeme jako hasiči či běžní občané setkat. K dispozici byla figurína, na které si všichni mohli ověřit zdatnost v poskytnutí první pomoci včetně masáže srdce. Školení se účastnili i okolní sbory z Valteřic, Horní Branné, Dolních Štěpanic, Benecka.