VESNICE ROKU 2019

Naše obec se zúčastnila této populární soutěže, a tudíž i náš spolek se zapojil. Po pár koordinačních schůzkách nastal den D, příjezd komise. Prezentovali jsme přípravu před hasičárnou a naši techniku u rybníka v Horní Branné. Na místě jsme předvedli zásahové vozidlo, stánek s vystavenou motorovou stříkačkou Stratílek a v akci pak ruční stříkačku R.A.Smékal. Všichni si mohli zapumpovat a zastříkat. Samozřejmě vše proběhlo v nových dobových uniformách.

Nakonec úsilí došlo i odměny a obec získala:

  • Modrá stuhu (za společenský život obce)
  • Diplom za vzorné vedení kroniky
  • Inovativní obec