VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 2.5.2021

Technická pomoc: Odstranění stromu Valteřice čp. xxx. Zásah v blízkosti hasičské zbrojnice. V důsledku větru spadl strom na elektrické vedení místního osvětlení. Strom zároveň poškodil trampolínu na přilehlé zahradě. Strom odstraněn za pomoci žebříků, motorové pily a vyprošťovacího háku.