VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 25.3.2020

Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, hlášení po obci, vydávání dezinfekce a roušek