VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 5.4.2019

Opět nám byl vyhlášen výjezd k požáru lesa. Jednalo se o požár, který byl pravděpodobně zapálen ze sousedního pozemku, kde se před několika dny pálilo roští.

SMS 15:50 hodin: ,,POŽÁR LESNÍ POROST, Horní Branná Valteřice, 8×30 m, požár u lesa po pálení, nikdo u toho není, Sovinec, u kravína ve Valteřicích stojí oznamovatel a ukáže.“

Po příjezdu na místo byl zjištěn požár o rozměrech přibližně 5 x 20 metrů. Společně s hasiči z Jilemnice (profíci i SDH) a Horní Brannou jsme požár uhasili. V těžkém terénu byla prověřena průjezdnost naší Avie terénem, která obstála na výbornou. Po uhašení jsme se vrátili zpět na základnu.