VÝROČNÍ SCHŮZE – 2015

2. 1. 2016

Na úvod roku již tradičně je na naplánována výroční schůze sboru dobrovolných hasičů ve Valteřících. Tentokrát byla zvolena sobota 2. 1. 2016. Všechny přítomné přivítal starosta Václav Vondrouš. Výroční schůze se zúčastnilo 46 členů sboru a hosté, za obec pan starosta Luboš Zimmermann, za Sokol Valteřice pan Miloslav Martin, za SDH Horní Branná bratr Hofman a za SDH Benecko bratr Janata.

Bratr Václav přednesl zprávu o činnosti SDH za uplynulý rok 2015. Sestra Renata Strnádková přednesla zprávu o hospodaření a bratr Petr Tomáš přednesl revizní zprávu. Bratr Roman Učený přednesl plán činnosti na rok 2016. Následovala diskuse, kde především vystoupili hosté. Poděkovali za spolupráci v předešlém roku a popřáli mnoho úspěchů v novém roce. Také popřáli hodně chuti a nadšení do naší dobrovolnické činnosti. Posledním oficiálním bodem schůze bylo usnesení

Po ukončení oficiálního programu byly promítány fotografie z různých akcích, kterých se sbor účastnil, některé fotografie a krátké info lze najít na zdejších stránkách. Během promítání se podávalo občerstvení.

 

V sekci „Pro členy“ vložena zpráva starosty a plán práce na rok 2016.