VÝROČNÍ SCHŮZE – 2016

6. 1. 2017

Na pátek 6. ledna jsme připravili Výroční schůzi sboru. Začátek byl naplánován na 17 hodinu. Schůze se účastnilo 36 členů sboru a hosté z okolních hasičských sborů. Za SDH Benecko bratři Miroslav Janata a Pavel Urbanec, za SDH Dolní Štěpanice bratr Jiří Horáček, za SDH Horní Branná bratři Vítězslav Hofman a David Zevl, za Sokol Valteřice Alena Tondrová a Milan Brož, za obce Horní Branná pan starosta Luboš Zimmermann.

Schůze začala s menším zpožděním, jelikož někteří členové i hosté se opozdili. Starosta sboru bratr Václav Vondrouš všechny přivítal a započal oficiální část. Nejdříve odsouhlasením program schůze. Bratr Václav Vondrouš přednesl zprávu činnosti za uplynulý rok 2016. Činnost sboru byla opravdu bohatá, proto nás na závěr zprávy všechny pochválil a poděkoval za dobrovolnou činnost, kterou všichni děláme nezištně.

Následovala zpráva pokladníka sestry Renaty Strnádkové. Renata nám přednesla stav pokladny, největší investice a zisky. Poté promluvil bratr Petr Tomáš se svou revizní zprávou. Revize pokladny, která proběhla na konci prosince 2016, byla naprosto v pořádku. Za to moc děkujeme sestře Renatě Strnádkové.

Bratr Roman Učený, jednatel sboru, přednesl plán činnosti sboru na rok 2017, který byl následně všemi členy schválen.

K závěru si vzal slovo ještě bratr Václav Vondrouš a poděkoval zástupcům místního sokola za spolupráci a dodal, že věří, že spolupráce bude i nadále.

Na závěr oficiálního programu byla zařazena diskuze. První se ujali slova hosté, kteří nám pochválili naši činnost sboru a popřáli hodně zdraví, ale také stejně bohatou činnost jako loňský rok. Pan starosta Luboš Zimmermann nám poděkoval za skvělou reprezentaci sboru, jak v hasičských závodech, tak na společenských akcích, které pořádáme a účastníme se, ale také za dobrovolnou činnost. Přislíbil nám i nadále pomoc obce.

Oficiální část schůze byla ukončena a začala volná zábava. Podávala se večeře – řízek, brambor a okurka, které připravili naše členky sboru. Patří jim velké dík. Samozřejmě nechyběl ani pitný režim a po večeři kávička. Po večeři se ještě promítali fotografie z našich akcí. Někteří se přidali a z akcí vyprávěli různé zážitky. Za promítání a přípravu děkujeme bratru Petrovi Tomášovi.

Poslední členové odcházeli domů v brzkých ranních hodinách.

Moc děkujeme všem členům za odvedenou dobrovolnou práci a reprezentaci sboru v roce 2016. A přejeme všem hodně zdraví a sboru SDH Valteřice bohatou činnost jako předešlý rok.

V sekci „Pro členy“ vložena zpráva starosty a plán práce na rok 2017.