Výroční schůze sboru za rok 2021

Výroční valná hromada za rok 2021 se konala s malým zpožděním až 4. března. Covidová opatření nám to dříve bohužel nedovolila.

Na schůzi se sešlo celkem 30 členů sboru a hosté z okolních hasičských sborů. Za hasiče z Jilemnice Pavel Štěpánek, za SDH Horní Branná bratr Jiřišta a za SDH Benecko bratr Janata. Zúčastnili se i pan Milan Brož za Sokol Valteřice a starosta obce pan Luboš Zimmermann.

Starosta sboru bratr Václav Vondrouš zahájil schůzi uvítáním všech přítomných a předal slovo bratrovi Romanu Učenému, který přednesl zprávu za rok 2021. Přesné znění v odkazu zde: http://www.sdhvalterice.cz/wp-content/uploads/2022/12/Zprava_Vyboru_SDH_Valterice_2021.pdf

Sestra Renata Strnádková přednesla zprávu o hospodaření sboru v roce 2021, která se shodovala s kontrolní zprávou bratra Petra Tomáše.

Poté byl přednesen návrh o uspořádání hasičského plesu ještě teď v březnu. Hlasováním byl tento návrh vetován.

Pak se přednesl návrh plánu činnosti na rok 2022 a následně jednomyslně odsouhlasen. Následovaly proslovy členů a hostů. Poté bratr Václav Vondrouš ukončil oficiální část schůze a následovala volná zábava a občerstvení. Podával se řízek, brambor a kyselá okurka. Bratr Petr Tomáš při jídle pustil svou prezentaci o činnosti sboru. Ke všemu vždy řekl nějakou zajímavost.

Schůze pokračovala volnou zábavou.