Výroční schůze SDH Valteřice 6.1.2023

Rok se s rokem sešel a ve Valteřicích se opět konala výroční schůze. Letos v tradičním termínu – první pátek v lednu – který tentokrát připadl na 6. ledna. Kromě valteřických hasičů byli mezi čestnými hosty i okolní sbory, starosta obce a zástupce Sokola.

Schůzi v 18:30 zahájil starosta sboru bratr Václav Vondrouš přivítáním všech přítomných a přáním k novému roku. Proběhla volba mandátové a návrhové komise. Bratr Roman Učený přednesl zprávu výboru SDH o činnosti za rok 2022, sestra Renata Strnádková informovala o hospodaření SDH za rok 2022 a bratr Václav Kubát podal revizní zprávu pokladny za tentýž rok. Byl navržen plán činnosti na rok 2023, který byl jednoznačně odhlasován.

Jelikož náš sbor v loňském roce oslavil 140 let od svého založení, rozhodl se výbor ocenit u této příležitosti několik členů našeho sboru. Ocenění předávala starostka OSH Semily sestra Kateřina Slavíková spolu s naším starostou sboru bratrem Václavem Vondroušem.

Čestné uznání SDH (sboru dobrovolných hasičů Valteřice): Iva Lhotová, Romana Fischerová, Paulů David, Lukáš Procházka

Čestné uznání OSH (okresního sdružení hasičů): Pavla Červinková, Kateřina Červinková, Veronika Johnová, Jana Jonová, Barbora Vondroušová, Aleš Jon, Petr Helta st., Václav Kubát ml., Dušan Matěásko, Roman Učený, David Machala

Medaile za příkladnou práci: Marie Paulů, Renata Strnádková, František Jon, Petr Jon ml.

Čestné uznání KSH (krajského sdružení hasičů): Petr Tomáš, Josef Strnádek, Josef Zuzánek

Medaile svatého Floriána: Petr Jon st., Miloslav Šír ml.

Čestné uznání ÚSH (ústředí sdružení hasičů): Václav Vondrouš

Poté následovala diskuze a slovo si vzali hosté, kteří ocenili naši činnost a popřáli nám hodně zdraví v novém roce. Za OSH Semily sestra Kateřina Slavíková, za Benecko bratr Jan Hanuš a bratr Miloslav Urbanec, za hasiče z Horní Branné bratři David Zevel a Radek Novotný, za Sokol Milan Brož a Pavel Červinka, za ARNI klub Petr Maralík, a Luboš Zimmermann za obec Horní Branná.

Na závěr opět promluvil bratr Václav Vondrouš, který poděkoval všem za účast a popřál příjemnou volnou zábavu.

Po oficiální části se podávalo občerstvení. Bratr Petr Tomáš měl opět krásně připravenou prezentaci fotek naší činnosti za předchozí rok, kterou doplnil o historky z akcí. Moc mu tímto děkujeme.

Po celou dobu byly k nahlédnutí také bannery, kroniky a fotoalba. Volná zábava pokračovala až do večerních hodin.

Děkujeme všem členům sboru za dobře odvedenou dobrovolnou činnost a těšíme se na další spolupráci v roce 2023.