Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů ve Valteřicích, můžete se zde dozvědět mnohé o našem sboru, o akcích, které pořádá, jichž se zúčastňuje, novinky v dění… Jednoduše o sboru jako takovém.