OSLAVA 130 LET SDH MARTINICE – 22.6.2019

Červen jako již každoročně bývá plný hasičských akcí, ať už se jedná o soutěže, či oslavy a výstavy. Na konec června jsme dostali pozvánku na oslavu 130 let SDH Martinice v Krkonoších. Jelikož nám kamarádi přijeli na naše oslavy, tak jsme neváhali a pozvání přijali. Na pozvánce byla uvedena i soutěž s ručními stříkačkami, která nás velice lákala a po renovaci Smékalky jsme měli i potřebnou techniku.

V sobotu v dopoledních hodinách jsme naložili techniku – Stratílka i Smékalku a vyrazili směr Martinice. Nakonec jsme se pro různé věci vraceli ještě dvakrát – poprvé pro naviják ke Smékalce, který jsme původně nechtěli brát s sebou a poté ještě pro fontánu, kterou jsme chtěli předvést jakožto dárek k oslavě.

Do Martinice jsme dorazili kolem jedenácté hodiny, ustavili dle pokynů techniku a šli se občerstvit. Celá oslava začala slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice na místní hřiště přes velkou část vesnice. Na čele průvodu jela historická stříkačka sboru tažená párem koní, za ní kapela a členové místního sboru následovaní ostatními sbory v historických či vycházkových uniformách s prapory a na konec spousta přihlížejících, kteří se přidávali v průběhu průvodu.

Po příchodu průvodu na hřiště následoval nástup všech sborů a oficiální zahájení oslav. Přijel zatančit i folklorní soubor Omladina z Martinic (nikoli v Krkonoších, ale až ze Zlínského kraje).

Pro zpestření dne byl připraven bohatý program. Na kluzišti byl ustaven žebřík Hasičského Záchranného Sboru Pražského hradu a bylo možné se nechat vyvézt do výše téměř 27 metrů a pohlédnout na celé oslavy pěkně z výšky. Vystavena byla též historická a moderní hasičská technika zúčastněných sborů. Pro děti byl připraven dětský koutek se skákacím hradem a dalšími atrakcemi. A v průběhu odpoledne hrála dechová kapela.

Kolem čtvrté hodiny začala soutěž historických ručních stříkaček. Byla to zajímavá zkušenost. Startovalo se z pomyslné hospůdky po zaznění zvuku sirény. Družstvo muselo připravit stroj k pumpování, spojit a rozbalit sací a výtlačné vedení a pumpovat tak dlouho, až uhasilo pět plamínků vzdálených na dosah 2 hadic „C“ od kádě. Čas se přestal měřit a po poklidném dopití džbánku piva v hospůdce. Soutěže se zúčastnily všechny sbory. Předvedli se dokonce i jedna parní stříkačka a zajímavostí bylo použití stříkačky sboru z Horní Branné jakožto cisterny. Voda byla nasáta do nádrže, stříkačka dotlačena k plamínkům a poté vypumpována na plamínky. Soutěž pobavila nejen přihlížející, ale i samotné soutěžní družstva. Náš sbor při premiéře takovéto soutěže obsadil krásné první místo.

Součástí programu byla i ukázka vyproštění osob z havarovaného vozidla, které předvedli dobrovolní hasiči z Jilemnice se svojí krásnou Scanií. Přihlížel i majitel stříhaného vozidla, kterému byla poskytována morální podpora.

V podvečer jsem ještě připravili mimo oficiální program hasičskou fontánu, kterou předvádíme na dětském dni a dalších našich akcích. Bohužel nebyl dostatečný přítok vody pro provedení a tudíž nebylo možné dosáhnout požadovaného efektu, což nás trošku mrzelo. Na závěr jsme předvedli Stratílka v chodu. Byl obdivován výkon této stříkačky, kdy jsme zalili trávník na hřišti.

Večer byla připravena zábava při hudbě, a tak bylo spousta času na posezení s kamarády, nějaké to tančení u pódia a spoustu veselé nálady.

Moc děkujeme SDH Martinice za pozvání a za krásné sobotní odpoledne a přejeme spoustu dalších let činnosti sboru.