pomoc sokolům při akci ahoj léto – 2.9.2017

V sobotu se konalo rozloučení s létem na valteřickém koupališti : ,,Ahoj léto“. Akci pořádali místní sokolové s pomocí několika členů z řad hasičů a přátel Valteřic. Dopolední volejbal byl z důvodu nepřízně počasí zrušen.

Odpolední program byl zahájen ve 13 hodin soutěžemi pro děti, kdy naši členové pomáhali u disciplín, které probíhaly do 18 hodin. Po celou dobu hrála hudba. K dispozici bylo bohaté občerstvení. Proběhlo cvičení pro děti i dospělé.

Večer pak pokračovalo posezení pro dospělé při hudbě. Myslím, že se akce nakonec moc povedla, i když počasí bylo velkým strašákem, nakonec nepršelo a lidí tak přišlo hodně…

Členům sboru, kteří se zúčastnili ,moc děkujeme.