Vesnice roku 27. 6. 2023

Naše obec Horní Branná – Valteřice se v roce 2023 opět rozhodla přihlásit do soutěže Vesnice roku. Zastupitelstvo požádalo místí spolky o spolupráci. Příprava na tutéž akci u nás již proběhla, takže jsme věděli, co máme očekávat.

Komise začala návštěvu obce na valteřickém koupališti, zatímco si prohlížela místní zázemí, připravili jsme v Horní Branné u rybníka avii, Stratílka, informační bannery a prapor. Kromě našeho sboru zde byli také hasiči z Horní Branné i se svou historickou stříkačkou.

Po příjezdu komise dolů k rybníku naši členové – oblečeni do vycházkových uniforem, PS2, dresů nebo hasičských triček – předvedli Stratílka v plném provozu. 

Celá akce byla úspěšná, naše obec v soutěži Vesnice roku získala hned dvě ocenění:

– cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulinova cena)

– vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2023.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu akce.