BRIGÁDA – JARNÍ ÚKLID HASIČÁRNY – 5.4.2019

Tak jak to bývá každé jaro, i letos jsme uspořádali jarní úklid hasičské zbrojnice a okolí kolem budovy.

Opět se nás sešlo hodně dobrovolníků a rozdělili se na skupinky, které uklízely venku, v garáži a uvnitř ve společenské místnosti. Ženy oyly okna, daly do gala kuchyň. Muži venku posekali a shrabali trávu. I gáráž prošla generálním úklidem.

Po vydařené brigádě následovala odměna v podobě opečených buřtíků a točeného piva. Všem brigádníkům děkujeme.