BRIGÁDA – SEKÁNÍ TRÁVY, DŘÍVÍ A ÚKLID HASIČÁRNY – 26.7.2018

Ve čtvrtek byl sraz v hasičské zbrojnici v 18 hodin.

Mája s Verčou se vrhly na úklid hasičárny – ometly pavučiny, umyly okna, vytřely vytríny a vyleštily a uklidily kompletně kuchyň. Sepsaly nádobí, které je potřeba dokoupit.

Docent posekal trávu a ostatní členové ji sharabali. Poté se vrhli na řezání a sekání dříví, které jsme měli ještě od ledna ze školení na motorové pily.

Všem zúčastněným děkujeme za provedenou práci ve svém volném čase.