DĚTSKÝ DEN – 27.5.2017

Opět po roce jsme pro děti připravili dětský den.  Tentokráte na téma:,, Cesta kolem světa“. 

Dětskému dni předcházely týdny příprav: výběr tématu, organizace, příprava úkolů co děti budou plnit, nákupy, vyrábění propriet na stanoviště a další. V pondělí před akcí se posekala a shrabala louka. V pátek se tráva ještě posekala traktůrkem, pekli jsme mafiny a připravovali naši dobrodružnou stezku. V sobotu ráno byl sraz na přípravu už v 8 hodin – postavení párty stanu, zázemí pro občerstvení, skákací skuzavky pro děti a hlavně připravit stanoviště se soutěžemi.

Když vše ve 14 hodin bylo postaveno a připraveno, dětský den mohl začít. Hned na 14 hodinu se dostavilo několik dětí i s rodiči. Děti letos plnily tyto disciplíny:

Itálie – třídění a pojmenování těstovin, Japonsko – hůlkami přenášet z misky do misky rýži, Austrálie – jako klokani skákat (v pytli), Kanada – hokej – střelba na branku, Norsko – lovení ryb, Afrika – chůdy, Grónsko – stavění iglů, Antarktida – tučňáci – skákání z kry na kru, Afrika – výroba a pečení hadů na ohni, Divoký západ – střelba ze vzduchovky, Egypt – stavění pyramidy, Kalifornie – stříkání ze džběrovek – hašení ohně, Holandsko – koloběžky a odrážedla, Francie – zdobení mafinů, Lamanšský průliv – prolézání tunelu, Anglie – přes lávku přenesení čaje či tácku s čajem, Země – puzzle a kvízy, Amerika – lukostřelba a nesměla ani letos chybět dětmi oblíbená stezka – Dobrodružná cesta.

Dobrodružná cesta: Zde děti hned na prvním úseku čekala lodička, se kterou vypluly na jezírko a posbíraly nečistoty zvody (míčky). Převozník je po splnění úkolu dovezl na druhé stanoviště, kde plnily druhý úkol. Kbelíčkem si nabraly špinavou vodu z jezírka na nalily do připravené přírodní filtrace z kamení a písku. Pod filtraci daly láhev. Voda prošla filtrací do láhve krásně čistá. S plnou láhví vody děti pokračovaly ke třetímu úseku. Aby se ale dostly nahoru, láveh musely zaháknout ke karabině k připraveným rourám a po laně se vyšplhat na stanoviště. Teprve poté vytáhly nahoru láhev. Na třetím stanovišti poznávaly luční kvítí podle obrázků. K dalšímu úkolu potřebovaly konečně vodu, kterou přefiltrovaly u jezírka. Zde se učily, jak se dělá přírodní kompas. Po cestě k předposlednímu úkolu děti sledovaly v přírodě předměty, které sem nepatří a musely si je zapamatovat. Před sjezdem v lorně vyjmenovaly věci, které si zapamatovaly, a sjely připravenym korytem dolů. Zde už děti čekal poslední úkol a to vylést na strom, samozřejmě jištěni a s přilbou.

Pro děti bylo připraveno i malování na obličej, skákací skluzavka nebo fotokoutek. Po celou dobu hrála hudba, byla vstavena hasičská historická i novodobá technika sboru. Děti si mohly vyzkoušet stříkat a pumpovat s ruční stříkačkou, kterou jsme loni zrekonstruovali.

V 17 hodin byla předvedena hasičská fontána. Po skončení si děti mohly za dorozu vyzkoušet stříkaní z proudnice.

Když děti splnily všechny úkoly, dostaly odměnu – tričko s logem cesta kolem světa, poukaz na občerstvení a další drobné odměny.

Poté už následovala volná zábava, která pokračovala volnou zábavou pro dospělé až do pozdních nočních hodin.

Dětského dne se letos zúčaastnilo 135 dětí.

V neděli proběhl úklid po dětském dni.

Děkujeme všem, co se na přípravě podíleli. Také několika členům sokola, kteří nám přišli pomoc na stanoviště.  Hlavně velké poděkování patří sponzorům: