taktické cvičení – varování obyvatel – únik plynu do ovzduší – 10.5.2017

Taktické cvičení se konalo ve středu 10. května dopoledne. Probíhalo na území Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Jizerou, Štěpanic a Valteřic.

Záměrem cvičení bylo provést nácvik zásahu při úniku plynu z nedalekého Devra. Úkolem našeho sboru bylo společně s hasiči z Horní Branné varovat obyvatelé Valteřic před únikem plynu do ovzduší. Projíždělo se obcí hasičskou avií a z reproduktoru varovali obyvatele, ať nevychází z domu, zavřou okna a nevětrají. A samozřejmě nesměla chybět i poznámka, že se jedná pouze o cvičení.

Fanda