VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 12.2.2021

Požár: Saze v komíně, Horní Branná čp. xxx. Došlo k zajímavé situaci. Majitel uváděl, že komín je pravidelně revidován. Komín se po velké námaze podařilo vyčistit. Kominík pravděpodobně vymetal vedlejší komín.