VÝROČNÍ SCHŮZE – 2017

5.1.2018

Letos výroční schůze proběhla opět na začátku ledna, v pátek 5.1.2018 od 18 hodin. Schůze se účastnilo 38 členů sboru a hosté z okolních hasičských sborů. Za SDH Benecko bratři Miroslav Janata a Pavel Šobovský, za SDH Jilemnice bratr Pacák a Adámek, za SDH Horní Branná bratři Vítězslav Hofman a David Zevl, za Sokol Valteřice Pavel Červinka a Milan Brož, za obce Horní Branná pan starosta Luboš Zimmermann.

V úvodu bratr Václav Vondrouš zahájil schůzi uvítáním členů a hostů. Uctili jsme minutou ticha památku zesnulých bratrů. Starosta seznámil přítomné s programem schůze. Začali jsme volbou mandátové komise. Následovala zpráva výboru o činosti, v tomto roce přirpavená Romanem Učeným. Byl to hodně povedený rok. Jen tak letem světem – výroční schůze, hasičský ples, masopust, lyžařský výlet, bowling, dětský den, okrskové a okresní kolo, Litoměřice, soutěže na Benecku, ve Víchové a Bukovině u Čisté, Výročí sboru 135 let a 81 let Stratílka, Mikulášská nadílka a bowling… To jsou ty nejzásadnější věci, které jsme prožili a to tam není zmíněno všechno. Samozřejmě proběhly i různé brigády.

Následovalo zhodnocení po stránce finanční, které letos přednesl bratr Petr Tomáš. Náš rozpočet se vyvíjí pozitivně, takže spokojenost.

Dále sestra Iva Lhotová přečetla plán na rok 2018, který byl posléze schválen

Na závěr bylo rozdáno několik ocenění našim členům u příležitosti oslav 135 let sboru.

Čestné uznání SDH získali: John Zdeněk ml., Machala David, Matěásko Dušan, Pavlů David, Pavlů Jiří, Učený Roman, Johnová Veronika, Jonová Jana, Vondroušová Barbora, Červinková Kateřina.

Čestné uznání OV Semily získali: Jon František, Jon Petr ml. Klementová Marie.

Medaili za příkladnou práci získali: Jiroutek František, Jakub Vondrouš.

Medaili za Zasluhy získali: Jon Petr, Strnádek Josef, Šír Miroslav, Tomáš Petr, Zuzánek Josef.

Medaili sv. Floriána získal Václav Vondrouš.

Věrnostní stužku za 40 let aktivní práce získali Vondrouš Václav a Zuzánek Josef.

Věrnostní stužku za 60 let aktivní práce získal Maštera Josef.

Následovala diskuze, do které se zapojili hosté, kteří nám pochválili naší činnost a dobrovolnost tolika členů a popřáli vše dobré v roce 2018.

Schůze byla oficiálně ukončena mohla začít volná zábava s občerstvením – řízek s bramborem a okurkou a pivo. Během večeře se promítala projekce naší činnosti v loňském roce – hlavně fotografie a základní informace. Nechyběla ani fotografická dokumentace renovace naší historické stříkačky Smékal. Práce našich renovátorů sklidila velký obdiv jak u členů tak i u hostů. Dušan Matěásko vše erudovaně okomentoval.

Večer pokračoval volnou zábavou, při které se prohlíželi staré fotografie a nahlédlo do kronik sboru. Neoficiální část schůze se protáhla do brzkých ranních hodin. Ostatně, jak je to v našem sboru tradicí.