130 let SDH Valteřice – 2012

11.08.2012

Je tomu už 130 let co v malé podhorské vesničce zvané Valteřice byl založen sbor dobrovolných hasičů, tedy bylo to roku 1882. Během této doby se stalo spoustu věcí, spoustu požárů bylo uhašeno, majetek zachráněň a mnohým lidem bylo pomoci. ¨Zároveň se činnost sboru projevovala na kulturním životě celé obce. Sbor přežil i spojení obcí s Horní Brannou a nyní fungují sbory v obou obcích za což patří velký dík představitelům obce. Taková doba je jistě úctyhodná a proto byla uspořádána oslava jak se patří.

Přípravy na akci probíhali několik týdnů předem, ale k samotné akci.

Dlouhý den začal již brzy ráno, poslední přípravy a doladění detailů. Během dopoledne proběhla slavnostní schůze členů sboru a pozvaných hostů, především představitelům SH ČMS a zástupcům okolních sborů. Též byla předána ocenění a vyznamenání činným členům sboru. Po ukončení schůze následoval společný oběd.

Po obědě začal program pro širokou veřejnost. Již po obědě se začali sjíždět okolní sbory a přivezli s sebou historickou techniku, na kterou jsou náležitě hrdí a s velkým nadšením o ní dovedou dlouze povídat, v jakém stavu byla, kdo se podílel na údržbě, či snad zprovoznění, jakých akcí se účastnili a další a další věci týkající se činnosti sboru. Program krátce po druhé zahájila ukázka útoku v podání mladých hasičů s Horní Branné, kteří jezdí reprezentovat obec a zápolit se svými vrstevníky. Po nich následovala ukázka útoku žen z Valteřic, které se daly dohromady na okrskovou soutěž po téměř 60-ti letech. Po ukázce probíhala ukázka lukostřelby v podání lukostřeleckého oddílu ARNI též z Valteřic. Kolem třetí nám hasiči z Dolní Branné ukázali hasičské cvičení dle pravidel, jak by se mělo postupovat v případě požáru. Krásná ukázka, kde je vidět spolupráce všech členů družstva. Mezitím už kolegové z Jilemnice roztopili svoji parničku z roku 1910 a pískotem oznámili připravenost pro ukázku funkčnosti tohoto stroje. Všichni s údivem přihlíželi jak více jak stoletý stroj je v plné kondici.

Po krátké ukázce historie přišla na řadu moderní technika a ukázka zásahu HZS Libereckého kraje. Bylo předvedeno jak se běžně postupuje při dopravní nehodě a vyproštění osob pomocí hydraulického nářadí. Pro mnohé věc, kterou viděli poprvé. Za tuto ukázku patří velký dík Hasičskému záchrannému sboru z Jilemnice.

Po uklizení vraku auta a odjezdu HZS zpět na základnu následovala ukázka historické techniky. Nakonec byla zvolena ukázka v podobě zkrácené dopravy vody pomocí všech stříkaček, které na místě byli, jen sbor z Benecka s lítostí musel odjet dříve. Jako zdroj vody sloužil místní potok, pomocí stroje PS8 byl dopraven k parničce z Jilemnice, ta tlačila vodu do ruční stříkačky z Horní Branné, dále následovala ruční stříkačka z Dolních Štěpanic a přes ruční stříkačku Horních Štěpanic a Jablonce nad Jizerou až na špičku, kde netrpělivě čekali děti na vodu a osvěžení. Na pumpování pomocí ručních stříkaček se zapojil snad každý kdo šel kolem, pumpování není žádný sranda a jednu stříkačku obsluhuje 6-8 statných chlapů (zde i některé ženy). Nakonec se doprava povedla a bylo to pěkné zakončení technické části programu.

Následovala soutěž pro tříčlenná družstva, za velkého fandění diváků soutěžilo hned několik trojic včetně dětí. Sbor z Horní Branné si nemohl odpustit jednu perličku na závěr a vyzvalo místní na silový souboj v přetahování. Pokud se nepletu tak o fous vyhráli místní borci. :)¨

Nakonec zábava pokračovala do ranních hodin při hudbě, pro chladné počasí se sice někteří přesunuli do hasičské zbrojnice, ale to nemohlo pokazit vydařený den.

Dík patří všem zúčastněným a sboru popřát spostu sil a dobrých lidí při vykonávání své práce…