SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL VALTEŘIC 2015

Po velkých přípravách nastal očekávaný okamžik pátek 21. srpna. Ve valteřické hasičárně to bzučelo jako v úlu. Na programu bylo promítání filmů z Valteřic a okolí. Samotné filmy jsou z 60-tých let a uvedl je pan Radek Hanuš, vnuk autora filmů pana Josefa Dvořáka.

 Na to navázalo promítání fotografie (chalupy, masopust, šestidenní závody, koulení kuliček) zapůjčených panem Josefem Holubcem. K vidění byly fotografie z let 1957 až 1972. Vzhledem k velkému zájmu se promítání několikrát opakovalo.

V sobotu setkání pokračovalo slavnostním zahájením situovaným na nově vydlážděném prostranství před sokolovnou. Na začátek zazněla česká hymna, členové SDH položili věnec k pomníku Obětem nacismu a minutou ticha jsme uctili jejich památku.

Na jevišti přednesli své projevy starostka Tělocvičné Jednoty Sokolské Alena Tondrová a starosta obce pan Luboš Zimmermann. Oba řečníci přivítali všechny přítomné.

Následovalo vystoupení mažoretů.

Na závěr slavnostního zahájení vystoupily členky Jilemnického spolku paní a dívek.

V průběhu celého odpoledne mohli návštěvníci navštívit místní hasičárnu, školku, výstavu techniky u dětského hřiště. Vyzkoušet střelbu z luku. V sokolovně se opakovalo promítání z pátečního podvečera.

Na čtvrtou hodinu pak bylo připravena ukázka hasičské techniky. Zásahové vozidlo místního SDH, zásahové vozidlo SDH Horní Branná, ukázka útoku mladých hasičů a předvedení zrenovované stříkačky Stratílek.

Předvedení mlácení na historické mlátičce.

Během celého dne se návštěvníci mohli občerstvit v sokolovně, před sokolovnou i v hasičárně.

 

 

 Děkujeme všem, kteří pomohli toto setkání uskutečnit.

Nashledanou za pět let.

Fotogalerie Rodáci 2015