VÝJEZD POŽÁRNÍ JEDNOTKY – 27.8.2020

Záchrana osob a zvířat z výšky, Horní Branná čp. 1, kotě v koruně stromu asi 15 m vysoko.